|POINT 2.0| Od offline do online i nazad – javne kampanje koje su uspjele

Art kino Kriterion, 23. maj 09:00-10:30 sati

Konferencija organizacija civilnog društva koje se intenzivno bave korištenjem novih tehnologija POINT (Politička Odgovornost i Nove Tehnologije) ove godine će doživjeti svoje drugo izdanje, a održat će se u sarajevskom Art kinu Kriterion od 23. do 26. maja ove godine.
Na prvoj sesiji POINT 2.0 konferencije aktivisti i aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine će predstaviti nekoliko akcija koje su svoj začetak imale u online svijetu, na društvenim medijima i portalima, a koje su kulminirale konkretnim akcijama na terenu. U toku ove sesije imaćete priliku da se upoznate sa direktnim učesnicima različitih građanskih akcija koje su se provodile ili se provode u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme i čuti kojim online alatima su se oni koristili kako bi napravile promjenu u offline svijetu. Sve ove akcije, bilo da su zagovarale nenasilje, borbu protiv diskriminacije, slobodu javnog okupljanja, suočavanje sa prošlošću ili očuvanje sklada urbane gradske sredine, okupile su veliki broj građana/ki koji su iskazali interes da se udruže oko zajeničkog cilja.


Predstavljamo:

Čokoladni nemiri (Ivan Rozić, BiH)
Park je naš (Miodrag Dakić, BiH)
Međunarodni dan bijelih traka (Emir Hodžić, BiH)
Budi građanin/građanka – za BiH bez diskriminacije! (Alisa Karović, BiH)

Prva sesija POINT konferencije bit će održana u art kinu Kriterion, 23. maja od 9:00 do 10:30 sati.