VOLUNTEER - HEAT UP: POSTANI VOLONTER HEATWAVE MUSIC STAGE-a

Art house Kriterion, do 08. augusta 2014.god.

Kriterion Fondacija poziva sve mlade iz regiona koji žele da steknu dragocjena iskustva, da se prijave na konkurs „Volunteer - heat up“ koji će trajati do 8. augusta i tako postanu dio tima KRITERION VOLONTERA.
Ovo ljeto Kriterion otvara vrata za 8 volontera iz BiH koji će dobiti priliku da steknu vrijedna iskustva u područjima marketinga, program menadžmentu, baru,  lokacijskom menadžmentu i brojnim drugim segmentima.
 
Konkurs za prijave otvoren je od 23. jula do 08. augusta, a svi koji žele da se uključe i postanu dio velike organizacije drugog Heatwave Music Stage-a, mogu da se prijave putem maila kriterion.info@gmail.com.
 
Volonteri na Heatwave Music Stage-u će imati obezbijeđen ulaz i boravak na kompletnom programu, staff akreditacije i besplatne vaučere za piće. Po završetku programa, volonteri će dobiti certifikat kao priznanje o volontiranju, što će im biti dodatna referenca u biografiji uz mogućnost budućeg angažovanja na nekoj od stalnih pozicija u Kriterionu.
 

V O L O N T E R S K E   P O Z I C I J E

  • ASISTENT ZA PR I DRUŠTVENE MEDIJE / SOCIAL MEDIA & PR ASSISTANT (2 pozicije/2 positions)
  • KRITERION DOMAĆIN / BAND HOST (1 pozicija/1 position)
  • FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER  (1 pozicija/1 position)
  • LOKACIJSKI MENADŽER / LOCATION MANAGER (2 pozicije/2 positions)
  • PROMOTERI / PROMOTERS (2 pozicije/2 positions)


1. Kratki CV i naznaku za dvije preferirane pozicije šaljite na mail kriterion.info@gmail.com najkasnije do 08. augusta.

2. Volontiranje će trajati od 15. do 23. augusta tekuće godine.

3. Svi volonteri imaju minimum od 20 radnih sati i maksimum od 6 sati po smjeni.

4. Svi volonteri će tokom perioda selekcije proći kratki intervju sa članovima Kriterion tima.

5. Nakon završenog programa, volonteri će dobiti certifikat kao priznanje o volontiranju.

6. Pozicija promotera počinje sa radom 11. augusta.H E A T W A V E   M U S I C  S T A G E

Art house Kriterion je u periodu 16.-24. augusta prošle godine, otvaranjem Heatwave Music Stage-a, postalo jedno od žarišta noćnog event programa u Sarajevu. 

Na ovoj sceni su nastupili neki od najuspješnijih regionalnih umjetnika, te je Kriterion postao privremeni dom različitim žanrovima muzike, uključujući jazz, funk, drum and bass, rock, indie pop, hip-hop i slično preuzimajući i formu manjeg festivala. Za širok spektar muzičkih ukusa, program je kreiran na dva stage-a, a uključivao je različite performanse, koncerte i neizostavni party program.

Na posljednjem projektu je prisustvovalo preko 1300 ljudi zahvaljujući motivisanom timu organizatora i partnera, te naravno profesionalnosti izvođača. Posebna pažnja će biti posvećena medijskom planu i detaljnim marketinškim aktivnostima o kojima možete učiti uz volonterski rad s našim timom.


K R I T E R I O N
 
Art house Kriterion je platforma za sve vrste urbane kulture i afirmaciju istih te je za svoju misiju definisao repozicioniranje grada Sarajeva kao destinacije za kreiranje i održavanje kvalitetnog kulturnog programa, na taj način direktno i aktivno poboljšavajući imidž grada.

Kriterion je tu za upošljavanje studenata, kojima je potrebno prvo profesionalno iskustvo, predstavlja platformu i pozornicu, gdje mladi imaju priliku da prezentuju svoj rad, ali i za saradnju sa partnerima. I na kraju, mjesto je za koncerte, partije i kulturne manifestacije.