Global Bar diskusije

Art kino Kriteiron, srijeda 4. mart u 17.15h

Global Bar is an informal meeting place where people working with international issues meet to debate current events, exchange ideas and network. Come to Global Bar and discuss serious topics in a relaxed atmosphere.
Global bar: Gradovi u tranziciji…ka čemu?

Uz pokroviteljstvo Švedskog instituta, art kino Kriterion i medijska agencija Global Reporting iz Štokholma organizuju diskusiju: “Gradovi u tranziciji…ka čemu?” u srijedu 4. marta u Kriterionu.

Panelisti su Rebecka Gordan, novinarka i urednica u švedskom časopisu za arhitekturu «Arhitekta» (www.arkitekt.se), Ivanka Apostolova, antropolog i kulturna aktivistica iz Skoplja i Ines Tanović, historičarka umjetnosti, novinarka i koordinatorica incijative Kultura 2020 (neformalne mreže kulturnih radnika BiH). Razgovor (na engleskom) vodit će Agneta Carleson iz Global Reportinga. 

Okupljanje je već od 17.15h, ulaz je slobodan, a integralni dio događaja je i neformalno druženje prije i poslije diskusije.

------------

Današnji svijet mijenja se ogromnom brzinom. Jedna od paradigmi te promjene je i to što od prije nekoliko godina više od polovine svjetske populacije živi u gradovima. Ako se aktuelni trend razvoja nastavi, a sve su indicije da hoće, oko 2050. godine tri četvrtine svijeta živjet će u gradovima. Početkom 20. stoljeća, u gradovima je živjela samo desetina stanovništva.

Promjene koje se događaju ”u hodu” predstavljaju i ogroman izazov za svaki sistem. Transformacija gradova i njihov izgled rezultat su složene interakcije u kojoj učestvuju razni faktori – arhitekti, preduzetnici i građevinari, državne i gradske strukture, javnost… 

Kako u slučaju različitih gradova izgleda ta interakcija? Gdje se ko pita, gdje se čuje čiji glas, gdje građani stvarno mogu da utiču na razvoj svojih gradova i kako, a gdje to nije slučaj? Kakva su socijalno-kulturna ishodišta različitih tipova razvoja gradova?

To će, u najkraćim crtama, biti teme za razgovor.    

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Global bar: Cities in transition ... to what?

Global bar discussion "Cities in transition ... to what?" organized by art house cinema Kriterion (Sarajevo) and Global Reporting (Stockholm), with assistance of the Swedish Institute, will take place on Wednesday, 4th of March, in Art House Kriterion in Sarajevo.

Panelists are Rebecka Gordan, journalist and editor of the Swedish magazine for architecture "Arkitekten" (www.arkitekt.se), Ivanka Apostolova, anthropologist and "cultural activist" from Skopje, Macedonia, and Ines Tanovic, art historian, journalist and coordinator of Culture 2020 initiative (informal network of cultural workers Bosnia and Hercegovina). Discussion (in English) will be moderated by Agneta Carleson from Global Reporting.

Gathering is from 5:15pm, admission is free, and informal socializing and networking before and after the discussion are also the integral part of the event.

-----------

Today's world is changing dramatically. One of the paradigms of that enormous change is the fact that today more than 50 percent of the world's population live in big cities. If the current trend of development continues, and number of indications show that that will be the case, in just 40 years, around 2050, three-quarters of the world's population will live in cities. By the beginning of 20th century, only a tenth of world’s population was urban. 

Changes that are taking place are great challenge for every system. The transformation of cities and their new shape are the result of complex interactions involving various (f)actors - architects, contractors and builders, state and city structures, public...

What is the nature of that interaction in different places around Europe and world? Whose voice is (to be) heard and whose is not? Where citizens can really influence the development of their cities, and where that is not the case? How do they have such an influence in some places, why don't they have it in some other ones? What are the socio-cultural origins of different types of development of cities? 

In brief, those will be the issues that we will discuss in Global bar in Kriterion. We hope to hear your voice...

http://www.globalreporting.net/en/global-bar