Kriterion zapošljava | Kriterion is hiring

Pridružite se našem timu!

Art kino KRITERION raspisuje konkurs na poziciji IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA. Prijave su otvorene od 15.10. to 04.11.2018.

Kriterion Sarajevo je neprofitna organizacija za razvoj kulture i civilnog društva. Kriterion je samoodrživ kroz prihode bara i iznajmljivanja prostora, te sve stečene prihode ponovno investira u Kriterion. Savjetodavni odbor sačinjen od profesionalaca pruža podršku mladim članovima Kriteriona u vođenju i obavljanju zadataka. Od samog početka, primarni cilj Fondacije Kriterion je da pruži mogućnost mladima da razvijaju svoja znanja i vještine. Kriterion Sarajevo je organizacija u kojoj su sve odluke i akcije produkt timskog rada.

Od svog osnivanja 2006. godine, Art kino Kriterion je ugostilo i realiziralo mnoge filmove, aktivnosti i festivale, te postalo značajan i dinamičan dio scene u Sarajevu. Trenutno smo u potrazi za IZVRŠNIM/OM DIREKTOROM/ICOM. 

 

 Zadaci:

- Izvršni/a direktor/ica vodi, razvija kulturu same organizacije; 

- Uloga  izvršnog/e direktor/ica je da osmišljava, razvija i implementira strateške planove na isplativ i učinkovit način;

- Izvršni/a direktor/ica je odgovoran/a za svakodnevno poslovanje organizacije, uključujući organizaciju i koordinaciju uposlenika, kao i razvijanje budućih poslovnih planova u saradnji sa savjetodavnim odborom;

- Dogovaranje događaja, sponzorstava i saradnje sa partnerima;

- Poznaje i osigurava poštovanje svih zakonskih okvira i propisa koji se odnose na Kriterion kao poslovni subjekt;

- Izvršni/a direktor/ica vodi računa o svemu što se događa u organizaciji. Uključujući osoblje, članove, budžet, imovinu, kao i sve druge resurse kojima Kriterion raspolaže kako bi osigurao/la njihovo efektno korištenje i povećanje profitabilnosti i imidža Kriteriona;

- Izvršni/a direktor/ica često ima i ulogu u motiviranju i mentorstvu članova, volontera i uposlenika, te vodi redovne sastanke tima;

- Spreman/a je pomoći u čišćenju i održavanju caffe bara i kancelarije Kriteriona;

- Je spreman/a prisustvovati, organizirati i pomoći prilikom događaja.

 

Šta očekujemo:


- Kreativnu, otvorenu i iskrenu osobu;

- Zainteresovanost za politike, projekte i programe iz oblasti umjetnosti;

- Iskustvo u fundraising-u i pisanju projektnih prijedloga je prednost;

- Odlično poznavanje engleskog jezika;

- Iskustvo u organizaciji i upravljanju različitim događajima u kulturi;

- Prethodno iskustvo rada u baru je prednost.

 

Šta nudimo:

- rad u mladom, motiviranom timu;

- dinamično okruženje;

- fleksibilno, ali često i zahtjevno radno vrijeme;

- ugovor na neodređeno;

- prilika da kreirate nove sadržaje u već postojećoj i priznatoj organizaciji.

Molimo Vas da svoj CV i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu

kriterion.info@gmail.com do 4. novembra 2018. godine.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Kriterion Sarajevo is a non-profit organization focused on development of culture and civil society. It is self-sufficient through bar incomes, ticket sales and hall rentals, and reinvests its profit directly into the cinema. A board of professionals supervise and support young members of Kriterion in running the business. Since the beginning, Foundation Kriterion Sarajevo had the goal to provide opportunities for young people to develop their knowledge and skills. Kriterion Sarajevo is a joint venture where all decisions and actions are product of team work.

 

Ever since it was founded in 2006, Art House Cinema Kriterion has hosted many premiers, events and festivals and is a dynamic and valuable part of the art scene of Sarajevo. At the moment we are searching for a new EXECUTIVE DIRECTOR.

 

Tasks:

- The Executive Director leads Kriterion and develops its organizational culture;

- The role of the Executive Director is to design, develop and implement strategic plans in a cost-effective and time-efficient manner;

- The Executive Director is also responsible for the day-to- day operation of the organization, including managing committees and staff and developing business plans in collaboration with the board for the future of the organization;

- Negotiating events, sponsorships and future collaborations with partners;

- Making sure all necessary rules and regulations applied to Kriterion as a business venture are followed;


- The Executive Director needs to follow-up closely on all things concerning the organization. This includes staff, membership, budget, company assets and all other company resources to help make the best use of them and raise th e organization's profitability and profile;

- The Executive director often fulfils a motivational role in addition to office-based work. He/she needs to motivate and mentor members, volunteers and staff and chair meetings;

- Has no problem helping with cleaning and maintaining the bar and office;

- Is present and willing to help out during events.

 

What we expect:

- A creative, outgoing and outspoken person;

- Interest in policies, projects and programs related to arts;

- Experience in fundraising and writing project proposals is a plus;

- Excellent spoken and written English;

- Experience in organizing and managing different cultural events;

- Previous experience in running or working in a bar is a plus.

 

What we offer:

- Working with a young and motivated team;

- Dynamic growth opportunities;

- Flexible, yet sometimes demanding working hours;

- Permanent work place;

- Opportunity to create new content in an already established organisation.

Please send your CV and motivation letter to kriterion.info@gmail.com before 4 November 2018.