Konkurs za posao – PR MANAGER

Traži se novi član KRITERION tima!

KRITERION je kulturna platforma koja se sastoji od kafe bara, izložbenog prostora i kino sale pogodne i za koncerte. Ova jedinstvena kombinacija bavljenja kulturnom produkcijom zahtijeva od uposlenika veliki entuzijazam, posvećenost poslu, fleksibilnost i inovativnost.
Traži se osoba koja će se u svojstvu PR managera pridružiti postojećem Kriterion timu.

Od Public Relations managera se očekuje:

- Posjedovanje razvijenih vještina planiranja i organizacije vremena i
zadataka, njihovu koordinaciju, te kreiranje detaljnih rasporeda i slično;
- Komunikativnost, pristupačnost, fleksibilnost, sposobnost lakog ostvarivanja novih kontakata;
- Odlično poznavanje maternjeg i engleskog jezika;
- Poznavanje rada u Microsoft Office-u, Google Drive platformi i osnove Social Media Management-a;
- Napredne organizacione i menadžerske vještine.
- Snalažljivost u zahtjevnim i stresnim situacijama;
- Želja za učenjem novih vještina i razvijanjem ideja.

Prednost imaju kandidati/kinje koji imaju prethodnog  iskustva. Također, cijeni se sposobnost timskog rada i preuzimanje inicijative.
 
 * Pored specifičnih dužnosti vezanih za menadžment kina, svi
uposlenici Kriteriona ujedno rade u kafe baru. 
 
Ako imate interesovanje za neke od gore navedenih tački, molimo da to navedete u svom pismu motivacije, te da svoje iskustvo istaknete u CV-u.

Šta vam mi nudimo?

Kriterion vam daje šansu da vodite prvo art house kino u Sarajevu, da radite u dinamičnom okruženju, razvijate svoje poslovne kvalitete, te implementirate svoje ideje. Angažman u Kriterionu podrazumijeva minimalno 20 sati rada u baru sedmično, dodatne sate rada u kancelariji, te fiksnu platu u iznosu od 300 KM. Tokom novembra mjeseca odabrana osoba će proći obuku zajedno sa KRITERION timom. Ako ste zainteresovani za navedenu poziciju, te imate odgovarajuće iskustvo, molimo da nam dostavite:
- CV
- Pismo motivacije sa posebno istaknutim poljima interesa.
 
Prijave se dostavljaju do 28. oktobra 2018. godine na e-mail
adresu kriterion.info@gmail.com. Intervju sa izabranim kandidatima održat
će u danima nakon završetka konkursa u Sarajevu, ul. Obala Kulina bana 2.
 
SVE PRIJAVE PRISTIGLE NAKON NAVEDENOG ROKA NEĆE SE
UZIMATI U RAZMATRANJE.