Art Kino Kriterion Sarajevo

 

 

K   R   I   T   E   R   I   O   N    je neprofitna nevladina fondacija za razvoj kulture i civilnog društva, osnovana u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, 2006 godine, a inicirana od strane fondacije Young Urban Achievers. 2010 godine Fondacija Kriterion Sarajevo osniva Kriterion Industry doo, povodom potreba vodjenja Art kina Kriterion, otvorenog u junu 2011 godine. 


K   R   I   T   E   R   I   O   N    teži razvoju civilnog društva kroz izgradnju kapaciteta za mlade ljude, vodeći njihove potrebe i talente prema konkretnim aktivnostima na polju kulturne industrije, a sa vizijom vođenja  Art Kina Kriterion Sarajevo.


K   R   I   T   E   R   I   O   N  ima za cilj probuditi osjećaj za timski rad, stimulirati samopouzdanje kod mladih ljudi, dajući im priliku da postanu finansijski nezavisni. Art Kino Kriterion vidi demokratiju u akciji studentskog osoblja, gdje svi - od programera do prodavača kokica - dođu na red da očiste toalet. Oni čine menadžment i odgovorni su za svakodnevni rad i program. Kriterion radi po principu rotirajućeg sistema, te nudi samo privremeno zaposlenje studentima, na bazi pola radnog vremena, do završetka studija. Zbog kontinuiranog zapošljavanja novih ljudi Kriterion će biti mjesto sa svježim idejama, iznova novim i bogatijim programom koji će privlačiti publiku.

 

K   R   I   T   E   R   I   O   N  predstavlja art kino koje želi pospiješiti kinematografiju i filmsku umjetnosti u BiH, izložbeni prostor, za klasične i moderne izložbe, caffe bar i konferencijski prostor. Prikazivanjem art house filmova ohrabruje diskusije i motivira mlade na njihov doprinos u socijalnom progresu.  Stoji tu za upošljavanje studenata, kojima je potrebno prvo profesionalno iskustvo, stoji za platformu i pozornicu, gdje mladi imaju priliku da prezentuju svoj rad, i za saradnju sa partnerima. I na kraju, mjesto je za koncerte, partije i kulturne manifestacije.

 

Kriterion Sarajevo je Art Kino koje se nalazi u samom centru Sarajeva, na adresi Obala Kulina Bana 2.